Một đội công nhân có 77 người sửa xong một quãng đường trong 9 ngày. Hỏi muốn lm xong quãng đường đó trong 7 ngày cần bao người ( mức lm mỗi người nh

Question

Một đội công nhân có 77 người sửa xong một quãng đường trong 9 ngày. Hỏi muốn lm xong quãng đường đó trong 7 ngày cần bao người ( mức lm mỗi người như nhau )

in progress 0
Natalia 27 phút 2021-09-16T18:14:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:15:57+00:00

  Tóm tắt:

  77 người : 9 ngày

  ? người : 7 ngày

  Lời giải:

  Để sửa xong một quãng đường cần số công là:

  77×9= 693 (công)

  Vật để xong quãng đường trong 7 ngày cần số người là:

  693÷7= 99 người

  Đáp số: 99 người.

  0
  2021-09-16T18:16:24+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Mỗi ngày mỗi người làm được $1:77:9=\dfrac{1}{693}$ quãng đường

  => để làm xong quãng đường trong 7 ngày cần: $1:(7.\dfrac{1}{693})=99$ người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )