Một đội công nhân dự định mỗi ngày làm được 50 sản phẩm. Khi thực hiện tăng 7 sản phẩm mỗi ngày. Do đó đội hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và làm thê

Question

Một đội công nhân dự định mỗi ngày làm được 50 sản phẩm. Khi thực hiện tăng 7 sản phẩm mỗi ngày. Do đó đội hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và làm thêm được 13 sản phẩm. Tính số sản phẩm

in progress 0
Adalyn 22 phút 2021-09-15T15:28:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:29:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số sản phẩm theo kế hoạch là `x` (sản phẩm)    `(x∈N*)`

  đội công nhân theo kế hoạch mỗi ngày làm được `50` sản phẩm

  ⇒ Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là $\frac{x}{50}$ (ngày)

  Vì trên thực tế đội công nhân là được thêm `13` sản phẩm 

  ⇒ Số sản phẩm trên thực tế là `x+13` (sản phẩm)

  Vì trên thực tế tăng `7` sản phẩm mỗi ngày

  ⇒ Thời gian hoàn thành trên thực tế là $\frac{x+13}{57}$ 

  Vì trên thực tế đội hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày nên ta có phương trình:

  $\frac{x}{50}$ – $\frac{x+13}{57}$ = `1`

  ⇔ $\frac{57x-50x-650}{2850}$ = `1`

  ⇔ `7x` – `650` = `2850`

  ⇔ `7x` = `3500`

  ⇔ `x` = `500` (`TMĐK`)

  Vậy số sản phẩm đội công nhân cần làm theo dự định là `500` sản phẩm

  @ `Ly`

  0
  2021-09-15T15:30:21+00:00

  Gọi số ngày đội làm theo kế hoạch là x(ngày),x>0

  =>Tổng số sản phẩm theo kế hoạch là:50x

  Só ngày đội làm trên thực tế là:x-1

  =>Tổng số sản phẩm trên thực tế là:57(x-1)

  Theo bài ra ta có phương trình:

               50x+ 13=57(x-1)

          =>50x+13=57x-57

          =>50x-57x=-57-13

          =>-7x=-70

          =>x=10(tmdk)

  Vậy số sản phẩm theo kế hoach là:50x=50.10=500(sản phẩm)

  Vậy số sản phẩm trên thực tế là:57(x-1)=57(10-1)=513(sản phẩm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )