Một đội công nhân làm một đoạn đường trong 3 ngày.Ngày 1 làm được 1 phần 4 đoạn đường.Ngày 2 làm được 45% đoạn đường.Ngày 3 làm 360m đường thì hoàn th

Question

Một đội công nhân làm một đoạn đường trong 3 ngày.Ngày 1 làm được 1 phần 4 đoạn đường.Ngày 2 làm được 45% đoạn đường.Ngày 3 làm 360m đường thì hoàn thành.
a.Tính chiều dài cả đoạn đường.
b.Tính chiều dài phần đường đã thi công ngày 1,2

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-05T09:31:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:32:33+00:00

  a)Phân số biểu diễn ngày thứ ba đội công nhân đó làm được là:

  1-1/4-45%=3/10(phần đường)

  Chiều dài cả đoạn đường là:

  360:3/10=1200(m)

  b)Chiều dài đoạn đường đã thi công ngày 1 là:

  1200.1/4=300(m)

  Chiều dài đoạn đường đã thi công ngày 2 là:

  1200.45%=135(m)

  Đáp số: a)1200m

               b)300m;135m

  0
  2021-10-05T09:32:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )