một đội công nhân sửa chữa xong 2km đường trong 2 tuần.trong tuần đầu đội đó sửa được 3/5 quãng đường. hỏi tuần sau đó đo sửa bao nhiêu mét đường

Question

một đội công nhân sửa chữa xong 2km đường trong 2 tuần.trong tuần đầu đội đó sửa được 3/5 quãng đường. hỏi tuần sau đó đo sửa bao nhiêu mét đường

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-26T08:27:26+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:28:38+00:00

  Đổi : \(2km = 2000m.\)

  Tuần đầu đội công nhân đó sửa được số mét đường là :

  \(2000 \times \dfrac{3}{5} = 1200\;(m)\)

  Tuần sau đội công nhân đó sửa được số mét đường là :

  \(2000 – 1200 = 800\;(m)\)

  Đáp số : \(800m.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )