một đội công nhân sửa đường ray trong ba ngày sửa được 120m. ngày đầu sửa được 30% quãng đường, ngày thứ hai sửa được 45% quãng đường còn lại. vậy ngà

Question

một đội công nhân sửa đường ray trong ba ngày sửa được 120m. ngày đầu sửa được 30% quãng đường, ngày thứ hai sửa được 45% quãng đường còn lại. vậy ngày thứ 3 đội công nhân đó sửa được số mét đường là

in progress 0
Autumn 4 ngày 2021-09-08T13:22:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:23:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      Ngày đầu đội công nhân sửa được là: 

               120 : 100 x 30 = 36 ( m )

       Ngày thứ 2 sửa được là:

               ( 120 – 36 ) : 100 x 45 = 37,8 ( m )

        Vậy ngày thứ 3 sửa được là:

                120 – ( 36 + 37,8 ) = 46,2 ( m )

                                          Đáp số: 46,2m.

   

  0
  2021-09-08T13:24:06+00:00

  Đáp án:

   `46,2` `m`

  Giải thích các bước giải:

  ngày thứ nhất sửa được số m là :

     `120×30÷100=36` `(m)`

  sau ngày thứ nhất thì còn lại số m là :

     `120-36=84` `(m)`

  ngày thứ hai sửa được số m là :

     `84×45÷100=37,8` `(m)`

  ngày thứ ba sửa được số m là :

     `120-(36+37,8)=46,2` `(m)`

            `Đs:` `46,2` `m`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )