Một đội công nhân sửa xong một quãng đường trong 3 ngày Ngày thứ nhất người ta sửa được 1/2 quãng đường ngày thứ hai người ta sửa được 1/3 quãng đường

Question

Một đội công nhân sửa xong một quãng đường trong 3 ngày Ngày thứ nhất người ta sửa được 1/2 quãng đường ngày thứ hai người ta sửa được 1/3 quãng đường đó . Ba người ta sửa được mấy phần quãng đường Hỏi ngày thứ ba người ta sửa được mấy phần quãng đường đó.?

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-09-08T15:16:07+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:17:27+00:00

                       Bài giải

     Cả ngày thứ nhất và ngày thứ hai đội công nhân đó sửa được là:

        $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ = $\frac{5}{6}$ (quãng đường)

     Ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được là:

          1 – $\frac{5}{6}$ = $\frac{1}{6}$ (quãng đường)

              Đáp số: $\frac{1}{6}$ quãng đường

   

  0
  2021-09-08T15:17:59+00:00

      Ngày thứ 3 người ta sửa được số đường là :

         `1 – 1/2 – 1/3 = 1/6` ( quãng đường )

                             Đáp số : `1/6` quãng đường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )