Một đội xe điều 12 xe tải để vận chuyển hết kho hàng dự định trong 12 ngày. Muốn chở hết kho hàng trong 6 ngày thì đội đó phải điều thêm bao nhiêu xe

Question

Một đội xe điều 12 xe tải để vận chuyển hết kho hàng dự định trong 12 ngày. Muốn chở hết kho hàng trong 6 ngày thì đội đó phải điều thêm bao nhiêu xe nữa? Biết sức chở của mỗi xe như nhau.

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-07-24T19:20:30+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:21:38+00:00

  `1` xe tải chuyển được hết hàng trong số ngày là:

  $12×12=144$(ngày)

  Muốn chở hết kho hàng trong `6` ngày phải điều thêm số xe là:

  $144:6-12=12$(xe)

  Đáp số: $12$ xe

   

  0
  2021-07-24T19:22:21+00:00

  Một xe chở được hết số thóc đó trong số ngày là:

           12 x 12 = 144

  Muốn chở hết kho hàng trong 66 ngày phải điều thêm số xe là:

           114 : 6 – 12 = 12 (xe)

                 Đáp số: 12 xe

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )