Một đội gồm 3 tổ tham gia sửa đường. Tổ 1 sửa được nhiều hơn trung bình cộng của cả 3 tổ là là 12m.tổ 2 sửa được nhiều hơn trung bình cộng của tổ 3

Question

Một đội gồm 3 tổ tham gia sửa đường. Tổ 1 sửa được nhiều hơn trung bình cộng của cả 3 tổ là là 12m.tổ 2 sửa được nhiều hơn trung bình cộng của tổ 3 và tổ 2 là 8m. Tổ 3 sửa được 60m đường. Hỏi cả đội đó sửa được bao nhiêu mét đường

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-17T05:44:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:45:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  trung bình cộng của tổ 2 và tổ 3 là:

  60+8=68

  tổ 2 sửa được là:

  68+8=76 (m)

  TBC của 3 tổ là:

  (60+76+12):2=74

  tổ 1 sửa được là:

  74+12=86 (m)

  cả đội sửa được là:

  86+76+60=222 (m)

  Đ/S: 222 m

  0
  2021-09-17T05:45:52+00:00

  Bài làm:

  Trung bình cộng của tổ 3 và tổ 2 là:

     $8+60=68$ (m)

  Tổ 2 sửa được số đoạn đường là:

     $68+8=76$ (m)

  Hai lần trung bình cộng của cả 3 tổ là:

     $12+76+60=148$ (m)

  Trung bình cộng của cả 3 tổ là:

     $148:2=74$ (m)

  Cả đội sửa được số đoạn đường là:

     $74\times3=222$ (m)

                    Đáp số: $222$m

  Giải thích:

  Ta có sơ đồ như hình vẽ, sơ đồ thứ nhất là cả 3 tổ sửa được, mỗi đoạn là trung bình cộng của 3 tổ.

  Tổ 2 sửa được nhiều hơn trung bình cộng của tổ 3 và tổ 2 là 8m, nên trung bình cộng của tổ 3 và tổ 2 cộng thêm 8 được số đoạn được tổ 2 sửa được.

  Vậy trung bình cộng tổ 3 và tổ 2 cộng 8m cộng tổ 3 được hai lần trung bình cộng của tổ 3 và tổ 2.

  Vậy trung bình cộng của tổ 3 và tổ 2 là 8m cộng tổ 3.

  Khi biết trung bình cộng của tổ 3 và tổ 2 ta tìm được tổ 2.

  Tổ 1 sửa được nhiều hơn trung bình cộng của cả ba tổ là 12m, nên trung bình cộng của cả 3 tổ cộng thêm 12 là được số đoạn đường tổ 1 sửa được.

  Vậy trung bình cộng của cả ba tổ cộng 12m cộng tổ 2 cộng tổ 3 được 3 lần trung bình cộng của cả 3 tổ.

  Vậy hai lần trung bình cộng của cả 3 tổ là 12m cộng tổ 2 cộng tổ 3.

  Ta tính được trung bình cộng của cả 3 tổ, và tính được tổng số đoạn đường cả 3 tổ sửa được.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )