Một đội thợ mỏ theo kế hoạch mỗi ngày phải khai thác 50 mét khối than. Nhưng khi thực hiện do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày đội khai thác được 57m kh

Question

Một đội thợ mỏ theo kế hoạch mỗi ngày phải khai thác 50 mét khối than. Nhưng khi thực hiện do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày đội khai thác được 57m khối, vì vậy không những đội hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 ngày mà còn làm thêm được 13m khối than. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác tất cả là bao nhiêu m khối than

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-07-08T18:18:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:19:54+00:00

  Đáp án:

  \[500\left( {{m^3}} \right)\]

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số ngày dự định làm của đội là \(x\left( {x > 0} \right)\)

  Suy ra số khối than mà đội dự định khai thác là \(50x\left( {{m^3}} \right)\)

  Theo giả thiết ta có phương trình:

  \(\begin{array}{l}
  57.\left( {x – 1} \right) = 50x + 13\\
   \Leftrightarrow 57x – 57 = 50x + 13\\
   \Leftrightarrow 7x = 70\\
   \Leftrightarrow x = 10
  \end{array}\)

  Vậy số than mà đội phải khai thác theo kế hoạch là:

  \[50.10 = 500\left( {{m^3}} \right)\]

  0
  2021-07-08T18:20:00+00:00

  Đáp án: Theo kế hoạch số mét khối than đội phải khai thác được $500m^3than_{}$ 

  Giải thích các bước giải:

    Gọi số ngày theo kế hoạch đội phải khai thác được là: $x(ngày)(x>1)_{}$ 

   Theo kế hoạch mỗi ngày đội thợ mỏ phải khai thác được: $50x(m^3)_{}$ 

   Nhưng khi thực hiện do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày đội khai thác được 57m khối, vì vậy không những đội hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 ngày: $57(x-1)_{}$ $(m^3)_{}$ 

   Theo đề bài, đội thợ mỏ đã làm thêm được $13m^3_{}$ so với kế hoạch ta có phương trình:

         $50x+13=57(x-1)_{}$ 

  ⇔ $x=10(Nhận)_{}$ 

  Vậy theo kế hoạch số mét khối than đội phải khai thác là: $10.50=500(m^3)than_{}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )