Một đội thủy lợip phải sửa 1 đoạn đê .Biết nếu bớt đi 3 người thì đội phải kéo dài thêm 6 ngày , còn nếu có thêm 2 người thì đội hoàn thành trước tời

Question

Một đội thủy lợip phải sửa 1 đoạn đê .Biết nếu bớt đi 3 người thì đội phải kéo dài thêm 6 ngày , còn nếu có thêm 2 người thì đội hoàn thành trước tời gian quy định 2 ngày. Hỏi dội có bao nhiêu người , bao nhiêu ngày theo dự định biết năng suất mỗi người là như nhau

in progress 0
Kylie 3 ngày 2021-12-07T23:22:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:23:43+00:00

  Gọi số người của đội là n(người)
  Năng suất của mỗi người là x(phần đường/ngày/người)
  – Khi làm đủ người, đội sẽ làm được n.x(phần đường/ngày)
  → Thời gian cần thiết hoàn thành đoạn đường là 1/(n.x) (ngày)
  – Khi bớt 3 người, đội sẽ làm được (n-3).x(phần đường/ngày)
  → Thời gian cần thiết hoàn thành đoạn đường là 1/{(n-3).x} (ngày)
  – Khi thêm 2 người, đội sẽ làm được (n+2).x(phần đường/ngày)
  → Thời gian cần thiết để hoàn thành đoạn đường là 1/{(n+2).x}
  Theo bài ra ta có hệ PT:
  1/{(n-3).x}=1/(nx)+6(1)
  1/{(n+2).x}=1/(nx)-2(2)
  Nhân 2 vế của (2) với 3 rồi cộng vế với vế của (1) ta được:
  1/(n-3)+3/(n+2)=4/n
  ↔n=8
  Thay vào (1) →x=1/80
  → Thời gian dự kiến 1/(n.x)=10(ngày)
  Vậy đội có 8 người, thời gian quy định 10 ngày

   

  0
  2021-12-07T23:23:57+00:00

  Gọi số người của đội là n(người) 
  Năng suất của mỗi người là x(phần đường/ngày/người) 
  – Khi làm đủ người, đội sẽ làm được n.x(phần đường/ngày) 
  → Tg cần thiết hoàn thành đoạn đường là 1/(n.x) (ngày) 
  – Khi bớt 3 người, đội sẽ làm được (n-3).x(phần đường/ngày) 
  → Tg cần thiết hoàn thành đoạn đường là $\frac{1}{(n-3)x}$ (ngày) 
  – Khi thêm 2 người, đội sẽ làm được (n+2).x(phần đường/ngày) 
  → Thời gian cần thiết để hoàn thành đoạn đường là $\frac{1}{(n+2)x}$
  Theo đề bài ta có hệ PT: 
  $\frac{1}{(n-3)x}$ =$\frac{1}{nx}$ +6     (1)

  $\frac{1}{(n+2)x}$ =$\frac{1}{nx}$ -2     (2)
  Nhân 2 vế của (2) với 3 rồi cộng vế với vế của (1) ta được: 
  1/(n-3)+3/(n+2)=4/n 
  ↔n=8 
  Thay vào (1) →x= $\frac{1}{80}$ 
  → Thời gian dự kiến $\frac{1}{nx}$ =10(ngày) 
  Vậy đội có 8 người,

  tg quy định 10 ngày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )