Một đội trồng cứ trung bình ba ngày trồng được 1300 cây thông.hỏi trong 12 ngày trồng được bao nhiêu cây thông ?

Question

Một đội trồng cứ trung bình ba ngày trồng được 1300 cây thông.hỏi trong 12 ngày trồng được bao nhiêu cây thông ?

in progress 0
Sarah 1 ngày 2021-09-19T16:56:49+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-19T16:57:58+00:00

    Đáp án:

    5200

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )