Một đơn chất A có công thức hóa học dạng X2. Tổng số hạt các loại trong một phân tử A là 42, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 14

Question

Một đơn chất A có công thức hóa học dạng X2. Tổng số hạt các loại trong một phân tử A là 42, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 14.
Xác định công thức phân tử A.
Help me cần gấp

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-08T00:30:50+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T00:32:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    gọi  p là số proton e là electron n là ne tron                                                                                                     Theo đề ta có :                                                                                                                                                p+e+n = 42 mà p=e =>2p+n=42 mà 2p-n=14                                                                                       => p=e=14,n=14                                                                                                                                      NTK A=14=14=28 => là Si

  0
  2021-09-08T00:32:05+00:00

  -Vì tổng số hạt các loại trong một phân tử A là 42:

  $⇒p+e+n=42$

  Mà $p=e$ ⇒$2p+n=42(1)$

  -Vì số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 14:

  $⇒p+e-n=14$

  Mà $p=e$ ⇒$2p-n=14(2)$

  -Từ (1) và (2),ta có hệ pt:

  $\left \{ {{2p+n=42} \atop {2p-n=14}} \right.$ $\left \{ {{p=e=14} \atop {n=14}} \right.$

  $-Z_A=p=e=14$

  ⇒A là nguyên tố Nitơ

  -Công thức hóa học :$N$

  -Công thức phân tử:$N_2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )