Một động cơ có công suất 360 W , nâng thùng hàng 180kg chuyển động đều lên cao 12m. hỏi phải mất thời gian là bao nhiêu?

Question

Một động cơ có công suất 360 W , nâng thùng hàng 180kg chuyển động đều lên cao 12m. hỏi phải mất thời gian là bao nhiêu?

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-16T19:00:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:02:07+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

     m = 180 (kg)

     h = 12 (m)

     P = 360 (W)

     t = ?

  Giải:

  Công sinh ra là:

     A = P.h = 10.m.h = 10.180.12 = 21600 (J)

  Thời gian nâng thùng hàng lên là:

     t = A/P = 21600/360 = 60 (s) = 1 (phút)

  Vậy mất 1 phút để nâng thùng hàng lên.

  0
  2021-10-16T19:02:11+00:00

  Đáp án:

   $t=60s$

  Giải thích các bước giải:

   Công để nâng thùng đó lên là

  $A=P.h = 10m .h = 10.180.12 = 21600 J$

  Thời gian để để nâng thùng hàng là

  $P=\dfrac{A}{t} => t=\dfrac{A}{P} = \dfrac{21600}{360} = 60s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )