một dòng điện 20a chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí: a. tính cảm ứng từ tại những điểm cách dây dẫn 10 cm. b. tính những điểm tạ

Question

một dòng điện 20a chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí:
a. tính cảm ứng từ tại những điểm cách dây dẫn 10 cm.
b. tính những điểm tại đó cảm ứng từ lớn gấp đôi, nhỏ bằng nửa giá trị của cảm ứng từ tính ở câu a

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-06T15:41:30+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-06T15:43:01+00:00

  Đáp án:

  a)
  B= 2.10^-7.I/r= 2.10^-7. 10/ 0,1= 2.10^-5 T
  b)
  * Khi cảm ứng từ lớn gấp đôi câu a
  => B= 4.10^05 T
  B=2.10^-7.I/ r <=> 4.10^-5 = 2.10^-7.10/r => r= 0,05 m = 5 cm
  * Khi cảm ứng từ bằng nửa câu a
  => B= 10^-5 T
  10^-5 = 2.10^-7. 10/r => r= 0,2 m= 20 cm

  BN VOTE CHO TUI 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )