Một đồng hồ có kim giờ dài 3cm, kim phút dài 4cm. Tỉ số tốc độ dài của hai điểm ở hai đầu kim giờ và phút là bao nhiêu?

Question

Một đồng hồ có kim giờ dài 3cm, kim phút dài 4cm. Tỉ số tốc độ dài của hai điểm ở hai đầu kim giờ và phút là bao nhiêu?

in progress 0
Eliza 3 ngày 2021-12-06T15:15:56+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:17:06+00:00

  Xét khoảng thời gian 1 phút thì kim phút quay được 1 vòng, kim giờ quay được 30 độ = π/6 rad

  ⇒ ωp =2 π/60 = π/30 rad/s

  ωs=( π/6)/60 = π/360 rad/s

  => Vp/Vs = ( ωp.rp)/( ωs.rs) = ( π/30.4)/( π360.3) =16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )