Một đợt bán xe đạp ở cửa hàng sau khi giảm giá lần đầu là 10% và lần thứ hai là 5% thì bây giờ đã tăng 8% trở lại. Biết giá giảm hay tăng giá đc tính

Question

Một đợt bán xe đạp ở cửa hàng sau khi giảm giá lần đầu là 10% và lần thứ hai là 5% thì bây giờ đã tăng 8% trở lại. Biết giá giảm hay tăng giá đc tính dựa theo giá đang bán. Hiện tại giá mỗi chiếc xe đạp là 7 387 200 đồng. Tính giá gốc ban đầu khi chưa tăng giảm của đợt bán xe đạp này.
Giúp mình với ạaaaaaaaa 5h mình đi học rồi!!

in progress 0
Amaya 3 ngày 2021-09-10T12:24:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:26:07+00:00

  Gọi $x$ (triệu đồng) là giá gốc của xe đạp ($x>0$)

  Sau khi giảm $10\%$, giá xe là $x.(100-10)\%=0,9x$ triệu đồng 

  Sau khi giảm tiếp $5\%$, giá xe là $0,9x.(100-5)\%=0,9x.0,95=0,855x$ triệu đồng 

  Sau khi tăng $8\%$, giá xe là $0,855(100+8)\%=0,855x.1,08=0,9234x$ triệu đồng 

  Giá xe hiện tại là $7,3872$ triệu đồng

  $\to 0,9234x=7,3872$

  $\to x=8$ (TM)

  Vậy giá gốc của xe đạp là $8$ triệu đồng

  0
  2021-09-10T12:26:21+00:00

  Gọi `x` (triệu đồng) là giá ban đầu của xe `(x inN*)`
  Sau hai lần giảm `10%` và `5%` giá tiền là:
  `x(100-10%)(100-5%)=0,855x`
  Sau lần tăng `8%` giá tiền là:
  `0,855x(100+8%)=0,9234x`
  Giá hiện tại là `7,3872` triệu đồng nên ta có:
  `0,9234x=7,3872`
  `<=>x=8 (TM)`
  Vậy giá xe ban đầu là `8` triệu đồng.

  $#Blink$ $\boxed{\text{@Rosé}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )