Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+, 0,2 mol Cu2+, a mol S042-. Thêm lượng dư dung dịch hỗn hợp gồm BaCl2 và NH3 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa.

Question

Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+, 0,2 mol Cu2+, a mol S042-. Thêm lượng dư dung dịch hỗn hợp gồm BaCl2 và NH3 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m.
Mọi người giúp mình nhé. Thank you nà!!! ????

in progress 0
Emery 1 năm 2021-09-09T19:20:56+00:00 1 Answers 363 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:22:49+00:00

  Đáp án:

  \({m_{BaS{O_4}}} = 58,25g\)

  Giải thích các bước giải:

  Bảo toàn điện tích trong dung dịch X, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{N{a^ + }}} + 2{n_{C{u^{2 + }}}} = 2{n_{S{O_4}^{2 – }}}\\
   \to {n_{S{O_4}^{2 – }}} = 0,25mol\\
  B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 – } \to BaS{O_4}\\
  C{u^{2 + }} + 2O{H^ – } \to Cu{(OH)_2}\\
  Cu{(OH)_2} + 4N{H_3} \to [Cu{(N{H_3})_4}]{(OH)_2}
  \end{array}\)

  Vì thêm dư dung dịch \(N{H_3}\) nên \(Cu{(OH)_2}\) tan hoàn toàn 

  Vậy kết tủa chỉ còn có: \(BaS{O_4}\)

  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{BaS{O_4}}} = {n_{S{O_4}^{2 – }}} = 0,25mol\\
   \to {m_{BaS{O_4}}} = 58,25g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )