Một dung dich có nồng độ H+ bằng 0,001M thì pH và [ H+ ] của dung dịch này là ?

Question

Một dung dich có nồng độ H+ bằng 0,001M thì pH và [ H+ ] của dung dịch này là ?

in progress 0
Abigail 25 phút 2021-09-14T12:40:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:42:27+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} [H^+]=0,001\ M.\\ pH=3\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} [H^+]=0,001\ M.\\ ⇒pH=-log([H^+])=-log(0,001)=3\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-14T12:42:48+00:00

  $[H^+]=0,001M$

  $\Rightarrow pH=-\lg0,001=3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )