Một xe bắt đầu khởi hành để đi từ A đến B. Quãng đường AB dài 80km. Xe cứ chạy 15 phút dừng lại nghỉ 5 phút. Trong 15 phút đầu xe chạy với vận tốc v1

Question

Một xe bắt đầu khởi hành để đi từ A đến B. Quãng đường AB dài 80km. Xe cứ chạy 15 phút dừng lại nghỉ 5 phút. Trong 15 phút đầu xe chạy với vận tốc v1=10 km/h. Trong 15 phút tiếp theo sau kì nghỉ, xe chạy với vận tốc không đổi là 2v1,3v1,…kv1,…
a) Tính thời gian xe chạy từ A đến B.Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường AB

in progress 0
Anna 2 tuần 2021-08-28T07:43:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:45:29+00:00

  Đáp án:

  a. t = 25/9h

  b. v = 36km/h

  Giải thích các bước giải:

  a. Mỗi 15 phút xe đi được là:
  $s = v.t = 10.\dfrac{1}{4} = 2,5km$

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  s’\left( {1 + 2 + 3 + … + n} \right) \le s\\
   \Leftrightarrow 2,5.\dfrac{{n\left( {n + 1} \right)}}{2} \le 100\\
   \Leftrightarrow n\left( {n + 1} \right) \le 80\\
   \Leftrightarrow n \le 8\\
   \Leftrightarrow s’ = 2,5\left( {1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8} \right) = 90km
  \end{array}$

  Thời gian xe đi từ A đến B là:

  $t = \dfrac{{s – s’}}{{9v}} + 8t’ + 8t” = \dfrac{{100 – 90}}{{90}} + 8.\dfrac{1}{4} + 8.\dfrac{1}{{12}} = \dfrac{{25}}{9}h$

  b. Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường AB là:
  ${v_{tb}} = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{100}}{{\dfrac{{25}}{9}}} = 36km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )