Một xe buýt bắt đầu hành trình . Tại trạm thứ nhất có 1/7 số hành khách xuống xe, trạm thứ 2 có 1/6 số hành khách còn lại xuống xe, trạm thứ 3 tiếp tụ

Question

Một xe buýt bắt đầu hành trình . Tại trạm thứ nhất có 1/7 số hành khách xuống xe, trạm thứ 2 có 1/6 số hành khách còn lại xuống xe, trạm thứ 3 tiếp tục có 1/5 số hành khách còn lại xuống xe. Cứ như thế đến trạm thứ 6 thì một nửa số hành khách đang trên xe đi xuống. Và đến trạm thứ 7 thì 4 hành khách cuối cùng cũng rời xe về nhà. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu hành khách đi chiếc xe buýt đó.

in progress 0
Genesis 18 phút 2021-09-14T09:12:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:14:07+00:00

  Đáp án:

  28 người trên xe

  Giải thích các bước giải: nếu trạm cuối cùng là 4 người xuống xe thì ta thấy quy luật xuống xe ở mỗi trạm là 4 người vì phân số giảm có quy luật

  vậy số ngưoi trên xe lúc đầu là : 7×4 = 28 người

  0
  2021-09-14T09:14:13+00:00

  Đáp án:

  28 người.

  Giải thích các bước giải:

  Trạm thứ 7 : Có 4 người ( chính bằng số hành khách xuống xe ở trạm 6)

  Trạm thứ 6 : Có 8 người ( vì \(\dfrac{1}{2}\) số khách thì bằng 4.)

  Trạm thứ 5 : Ban đầu có 12 người (vì \(\dfrac{2}{3}\) số khách thì bằng 8)

  Tương tự như vậy ta tìm được :

  Ban đầu có số người trên xe buýt là :

  4 x 7 = 28 (người)

  Đáp số : 28 người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )