Một xe chở cát khối lượng 38 kg đang chạy trên một đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 1 m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2kg bay theo phương chuyển đ

Question

Một xe chở cát khối lượng 38 kg đang chạy trên một đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 1 m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2kg bay theo phương chuyển động của xe với vận tốc 7 m/s (đối với mặt đất ) đến chui vào cát và nằm yên trong đó . Xác định vận tốc mới của xe trong hai trường hợp :
a) Vật bay đến ngược chiều xe chạy.
b)Vật bay đến cùng chiều xe chạy.

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-08-03T23:49:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:50:31+00:00

  Đáp án:

  a) $v=0,6m/s$

  b) $v=1,3m/s$ 

  Giải:

  Động lượng của xe chở cát:

  `p_1=m_1v_1=38.1=38` $(kg.m/s)$

  Động lượng của vật nhỏ:

  `p_2=m_2v_2=2.7=14` $(kg.m/s)$

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

  `\vec{p}=\vec{p_1}+\vec{p_2}`

  a) Vật bay đến ngược chiều xe chạy:

  `p=|p_1-p_2|=|38-14|=24` $(kg.m/s)$

  Vận tốc mới của xe:

  `v=\frac{p}{m_1+m_2}=\frac{24}{38+2}=0,6` $(m/s)$

  b) Vật bay đến cùng chiều xe chạy:

  `p=p_1+p_2=38+14=52` $(kg.m/s)$

  Vận tốc mới của xe:

  `v=\frac{p}{m_1+m_2}=\frac{52}{38+2}=1,3` $(m/s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )