Một xe chuyển động A về B. Vận tốc của xe trong 1/3 quãng đường là 40km/h trong 1/3 quãng đường tiếp theo là 60km/h. Tính vận tốc trung bình của xe tr

Question

Một xe chuyển động A về B. Vận tốc của xe trong 1/3 quãng đường là 40km/h trong 1/3 quãng đường tiếp theo là 60km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường?

in progress 0
Mackenzie 3 ngày 2021-12-06T18:09:09+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:10:46+00:00

  Đáp án:

   vtb = 48km/h

  Giải thích các bước giải:

   Lưu ý sửa đề: Một xe chuyển động A về B. Vận tốc của xe trong 1/2 quãng đường là 40km/h trong 1/2 quãng đường tiếp theo là 60km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường?

   Vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là:
  ${v_{tb}} = \dfrac{s}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{s}{{\dfrac{s}{{2{v_1}}} + \dfrac{s}{{2{v_2}}}}} = \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{2.40}} + \dfrac{1}{{2.60}}}} = \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{80}} + \dfrac{1}{{120}}}} = 48km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )