Một xe chuyển động nhanh dần đều. Hết kilomet thứ nhất vận tốc của nó tăng lên được 10m/s. Sau khi đi hết kilomet thứ hai vận tốc của nó tăng lên một

Question

Một xe chuyển động nhanh dần đều. Hết kilomet thứ nhất vận tốc của nó tăng lên được 10m/s. Sau khi đi hết kilomet thứ hai vận tốc của nó tăng lên một lượng bao nhiêu?

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-08-28T01:36:43+00:00 1 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:38:28+00:00

  Đáp án:

   \(\Delta v = 4,142m/s\)

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc của xe là:

  \(a = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \dfrac{{{{10}^2} – 0}}{{2.1000}} = 0,05m/{s^2}\)

  Vận tốc của xe sau khi đi 1km nữa là:

  \(\begin{array}{l}
  v{‘^2} – v_0^2 = 2as’\\
   \Rightarrow v’ = \sqrt {v_0^2 + 2as’}  = \sqrt {0 + 2.0,05.2000}  = 10\sqrt 2 m/s
  \end{array}\)

  Độ tăng vật tốc sau khi đi thêm 1km là:

  \(\Delta v = v’ – v = 10\sqrt 2  – 10 = 4,142m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )