Một xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s bình. Hỏi khi vận tốc tăng từ 18 km/h tới 72 km/h thì vật đi được quãng đường bao nhiêu?

Question

Một xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s bình. Hỏi khi vận tốc tăng từ 18 km/h tới 72 km/h thì vật đi được quãng đường bao nhiêu?

in progress 0
Valerie 3 ngày 2021-12-06T22:35:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T22:36:25+00:00

  Đáp án: 187,5 m

  Giải thích các bước giải: a[s dung công thức 2s=vận tốc sau bình trừ vận tốc ban đầu chia hai bn nhé

  0
  2021-12-06T22:36:59+00:00

  Đáp án:

  Đổi: 18km/h=5m/s

  72km/h=20m/s

  Ta có: $v^{2}-v_{0}^{2}=2as$

  ⇔s=$\frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2a}$

  ⇔s=375(m) ($v_{0}=5(m/s);v=20(m/s)$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )