Một xe chuyển động thẳng nhah dần đều với vận tốc đầu là v0=18km/h. Trong giây thứ 4 kể từ lúc bắt đầu chuyển động ,xe đi được 12m. a) gia tốc của vậ

Question

Một xe chuyển động thẳng nhah dần đều với vận tốc đầu là v0=18km/h. Trong giây thứ 4 kể từ lúc bắt đầu chuyển động ,xe đi được 12m.
a) gia tốc của vật
b) quãng đường vật đi được sau 10s

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-11-24T10:09:38+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:11:25+00:00

  Đáp án:

   a.

  \(\begin{array}{l}
  a = 2m/{s^2}\\
  b.\\
  s = 150m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {s_3} = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 5.3 + \frac{1}{2}a{.3^2} = 15 + 4,5a\\
  {s_4} = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 5.4 + \frac{1}{2}a{.4^2} = 20 + 8a\\
  {s_4} – {s_3} = 12\\
  20 + 8a – (15 + 4,5a) = 12\\
  a = 2m/{s^2}\\
  b.\\
  s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 5.10 + \frac{1}{2}{2.10^2} = 150m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )