một xe chuyển động trên quãng đường thứ nhất với vận tốc 15km/h trong 3 phút.trên quãng đường 2 đi trong 5 phút được 4km CÂU HỎI a/ tính chiều

Question

một xe chuyển động trên quãng đường thứ nhất với vận tốc 15km/h trong 3 phút.trên quãng đường 2 đi trong 5 phút được 4km CÂU HỎI a/ tính chiều dài quãng đường thứ nhất b/tính vận tốc trên quãng đường thứ 2 c/ tính vận tốc tb trên cả hai quãng đường

in progress 0
Camila 1 năm 2021-08-28T02:10:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:11:49+00:00

  Đáp án: Đổi t1=3’=0,05h, t2= 5’=1/12 h

  a, Chiều dài quãng đường thứ nhất là: s1=v1.t1=15 X 0.05=0,75(km)

  b, Vận tốc trên quãng đường thứ hai là: v2=s2/t2=4/ 1/12 = 48 (km/h)

  c, Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường: vtb= s1+s2 /t1+t2 =35,625 (km/h)

  Giải thích các bước giải:

   Vote mình nhé. Cảm ơn bạn ^^

  0
  2021-08-28T02:12:15+00:00

  Đáp án:

        a.     $s_1 = 0,75km$

        b.     $v_2 = 48 km/h$
        c.     $v_{tb} = 35,625km/h$

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt: 

     $v_1 = 15 km/h$ 

     $t_1 = 3′ = \dfrac{1}{20}h$ 

     $t_2 = 5′ = \dfrac{1}{12}h$ 

     $s_2 = 4km$ 

  a. Chiều dài quãng đường thứ nhất: 

    $s_1 = v_1.t_1 = 15.\dfrac{1}{20} = \dfrac{3}{4} (km) = 0,75 (km)$
  b. Vận tốc trên đoạn thứ hai: 

     $v_2 = \dfrac{s_2}{t_2} = \dfrac{4}{\dfrac{1}{12}} = 48 (km/h)$ 
  c. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường: 

   $v_{tb} = \dfrac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \dfrac{0,75 + 4}{\dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{12}} = \dfrac{4,75}{\dfrac{2}{15}} = 35,625 (km/h)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )