một xe đang đi trên đường thằng nằm ngang với v 72km/h thì hãm phanh, đi được 200 m thì dừng hẳng. tính gia tốc và hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt đ

Question

một xe đang đi trên đường thằng nằm ngang với v 72km/h thì hãm phanh, đi được 200 m thì dừng hẳng. tính gia tốc và hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt đường

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-08-17T06:38:18+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:40:02+00:00

  Đáp án:

  a = – 1m/s²

  μ = 0,1 

  Giải thích các bước giải:

  72km/h = 20m/s 

  Gia tốc của xe là:

  $\begin{array}{l}
  {v^2} – {v_o}^2 = 2as\\
   \Leftrightarrow 0 – {20^2} = 2.a.200\\
   \Leftrightarrow a =  – 1m/{s^2}
  \end{array}$

  Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là:

  $\begin{array}{l}
  ma =  – {F_{ms}}\\
   \Leftrightarrow ma =  – \mu mg\\
   \Leftrightarrow \mu  =  – \dfrac{a}{g} =  – \dfrac{{ – 1}}{{10}} = 0,1
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )