Một xe đạp chuyển động xuống dốc dài 120m trong thời gian 30s.Xuống hết dốc còn tiếpcòn chuyển động thêm được quãng đường 30s trong 20s rồi dừng hẳn.

Question

Một xe đạp chuyển động xuống dốc dài 120m trong thời gian 30s.Xuống hết dốc còn tiếpcòn chuyển động thêm được quãng đường 30s trong 20s rồi dừng hẳn.
a.Tính vận tốc trung bình của xe trên mỗi quãng đường.
b.tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường.

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-19T15:38:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:39:22+00:00

  Đáp án:

   Vận tốc trên đoạn đường 120m  v1=s1t1=12030=4m/s

   =Vận tốc trên đoạn đường 30m  v1=s1t1=3020=1,5m/s

  = Vận tốc trung bình trên cả quãng đường vtb=s1+s2t1+t2=120+3030+20=3m/s

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-19T15:39:56+00:00

  Vận tốc trên đoạn đường  là:

  $

  =Vận tốc trên đoạn đường  là:

  $

  = Vận tốc trung bình trên cả quãng đường:

  $

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )