Một xe đạp có đĩa xích có 50 răng, đĩa líp 20 răng a) Tính tỉ số truyền b) Chi tiết nào quay nhanh hơn, vì sao ?

Question

Một xe đạp có đĩa xích có 50 răng, đĩa líp 20 răng
a) Tính tỉ số truyền
b) Chi tiết nào quay nhanh hơn, vì sao ?

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-07-30T03:30:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:32:06+00:00

  #destroyer01

  #ryb

  ≈Học tốt≈

  mot-e-dap-co-dia-ich-co-50-rang-dia-lip-20-rang-a-tinh-ti-so-truyen-b-chi-tiet-nao-quay-nhanh-ho

  0
  2021-07-30T03:32:40+00:00

  Như công thức ta có:

  Vậy tỉ số truyền ở đây là: 

  Vậy đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )