một xe đạp của vận động viên chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h.Biết bán kính của lớp xe là 32,5km. Tính gia tốc hướng tâm tại 1 điểm trên lớp x

Question

một xe đạp của vận động viên chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h.Biết bán kính của lớp xe là 32,5km. Tính gia tốc hướng tâm tại 1 điểm trên lớp xe và 1 điểm cách vành lớp xe 10cm

in progress 0
Rose 4 ngày 2021-12-06T18:48:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:50:08+00:00

  v=36km/h=10m/s ; r=32,5km =32500m ; r’=r+1cm=32500,01m

  Gia tốc hướng tâm tại 1 điểm trên lớp xe là :

  a=v^2/r=10^2/32500=1/325 (m/s^2)

  Gia tốc hướng tâm tại 1 điểm cách vành lớp xe 10cm là :

  a’=v^2/r’=10^2/32500,01=3,07692213.10^-3 (m/s^2)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )