Một xe đi nữa đoạn đường đầu tiên với vân tốc trung bình v1=12(km/h) và nữa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2=20(km/h).tốc độ trung bình trên

Question

Một xe đi nữa đoạn đường đầu tiên với vân tốc trung bình v1=12(km/h) và nữa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2=20(km/h).tốc độ trung bình trên của đoạn đường là

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-02T23:41:00+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:42:37+00:00

  $s_1=s_2=0,5s$ 

  Ta có:

  $t_1=\dfrac{0,5s}{12}=\dfrac{s}{24}(h)$

  $t_2=\dfrac{0,5s}{20}=\dfrac{s}{40}(h)$ 

  Tốc độ trung bình:

  $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s}{\dfrac{s}{24}+\dfrac{s}{40}}=15(m/s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )