Một xe khách khởi hành từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau đó 25 phút, một xe con xuất phát từ B để đi đến A với vận tốc 50km/h.biết cả 2 xe đến nơi c

Question

Một xe khách khởi hành từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau đó 25 phút, một xe con xuất phát từ B để đi đến A với vận tốc 50km/h.biết cả 2 xe đến nơi cùng 1 lúc, hỏi quãng đường ab là bao nhiêu
KO LÀM CÁCH THCS NHa ạ
MIK ĐĂNG LẠI

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-04T01:34:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:35:19+00:00

  Lưu ý:

   Chỗ gạch chân bạn không trình bày vào bài nha.

  Đáp án:

   250 km

  Giải thích các bước giải:

  Chỗ gạch chân bạn không trình bày vào bài nha.

   V1 là vận tốc xe khách

   V2 là vận tốc xe con

   Xe hai đi nhanh hơn xe 1:

   50 km/h – 40 km/h = 10 km/h

   Coi xe con phải đi từ A đến B (Do đi từ B – A hay A – B là như nhau), Ta có công thức:

   S : (V2 – V1) = T x V2 – V1 = S

  Vậy độ dài quãng đường AB là:

   25 x 10 km/h = 250 km

  Đáp số: 250 km

  0
  2021-10-04T01:35:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  xe hai đi nhanh hơn xe một

   50  – 40 = 10 km/h

   độ dài quãng đường AB là

   25 x 10 = 250 km

  Đáp số: 250 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )