Một xe khối lượng m đang chạy thẳng đều với vận tốc 6 m/s, đến chân dốc A thì tắt máy và đi lên dốc, dốc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 30°. Lấy g=

Question

Một xe khối lượng m đang chạy thẳng đều với vận tốc 6 m/s, đến chân dốc A thì tắt máy và đi lên dốc, dốc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 30°. Lấy g= 10 m/s^2. Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiêng. , khi đó xe lên được đến điểm B trên đó thì dừng lại. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tính độ cao điểm B so vs chân dốc

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-09-20T18:04:05+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:05:29+00:00

  Đáp án:

   1,8m

  Giải thích các bước giải:

   Bảo toàn cơ năng vị trí B và vị trí A

  $\begin{array}{l}
  \frac{1}{2}m{v^2} = mgh\\
   \Rightarrow \frac{1}{2}{.6^2} = 10.h\\
   \Rightarrow h = 1,8m
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )