một xe lăn chuyển động không có vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng dài 1 m , cao 0,2 m . hỏi sau bao lâu thì xe đến chân mặt phẳng nghiêng ? bỏ qua mọ

Question

một xe lăn chuyển động không có vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng dài 1 m , cao 0,2 m . hỏi sau bao lâu thì xe đến chân mặt phẳng nghiêng ? bỏ qua mọi ma sát và lấy g = 9,8 m/s^2

in progress 0
Hailey 2 tuần 2021-11-27T11:56:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T11:58:06+00:00

  Đáp án:

   t=1s

  Giải thích các bước giải:

   áp dụng công thức:

  $a = g.(\sin \alpha  – k.\cos \alpha )$

  Do ma sát không đáng kể nên: 

  $a = g.\sin \alpha $

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \sin \alpha  = 0,2/1 = 0,2\\
   \Rightarrow a = 1,96m/{s^2}
  \end{array}$

  $t = \sqrt {\frac{{2s}}{a}}  = 1s$

  0
  2021-11-27T11:58:28+00:00

  Đáp án:\(\frac{{\sqrt 2 }}{7}(s)\)

   

  Giải thích các bước giải:

  \(t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\frac{{2.0,2}}{{9,8}}}  = \frac{{\sqrt 2 }}{7}(s)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )