Một xe máy chạy với vận tốc 25 km/giờ. Xe máy đó đi từ A đến B hết 3 giờ.Hỏi một ô tô chạy trên quãng đường AB với vận tốc gấp đôi vận tốc xe máy thì

Question

Một xe máy chạy với vận tốc 25 km/giờ. Xe máy đó đi từ A đến B hết 3 giờ.Hỏi một ô tô chạy trên quãng đường AB với vận tốc gấp đôi vận tốc xe máy thì sẽ hết mấy giờ ?

in progress 0
Piper 4 tuần 2021-11-12T14:13:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:14:45+00:00

  Đáp án:

  $1,5h$

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian ô tô chạy trên quãng đường AB là:

  $3:2=1,5(h)$

  Đáp số: $1,5h$

  0
  2021-11-12T14:15:02+00:00

  $\text{vì ô tô chạy vận tốc gấp đôi vận tốc xe máy nên ô tô sẽ đi nhanh gấp đôi xe máy}$

  $\text{3h÷2=1,5(h)}$

  $\text{Đ/S:1,5h}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )