một xe máy chuyển động đều trong 8s , xe đi được quãng đường dài 1km. biết công suất là 1500w . Tính công của luật cơ, lự kéo và vận tốc của ce

Question

một xe máy chuyển động đều trong 8s , xe đi được quãng đường dài 1km. biết công suất là 1500w . Tính công của luật cơ, lự kéo và vận tốc của ce

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-15T18:48:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:49:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Công thực hiện là :

  A = ???? /t ➩ 1500/8 = 187,5 J

  Lực kéo thực hiện là 

  A = F.s ➩ F = A/s ➩ F = 1500/1 = 1500N

  Vận tốc là :

  V = S/t ➩ V = 1×1000/8 = 125m/s

  0
  2021-09-15T18:50:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      $t = 8 (s)$

      $S = 1 (km) = 1000 (m)$

      $P = 1500 (W)$

  Công của động cơ là:

      $A = P.t = 1500.8 = 12000 (J)$

  Lực kéo của động cơ là:

      `F = A/S = 12000/1000 = 12 (N)`

  Vận tốc của động cơ là:

      `v = S/t = 1000/8 = 125` $(m/s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )