Một xe máy chuyển động trên đoạn đg thứ nhất dài 40km với vận tốc ko đổi 10m/s trên đoạn đg thứ 2 với vận tốc ko đổi 54km/h trong thời gian t2 là 1,5h

Question

Một xe máy chuyển động trên đoạn đg thứ nhất dài 40km với vận tốc ko đổi 10m/s trên đoạn đg thứ 2 với vận tốc ko đổi 54km/h trong thời gian t2 là 1,5h tính vt trung bình của xe máy trên cả quãng đường (mọi ng cố gắng giúp mình với)

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-08-31T07:09:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:11:01+00:00

  Đáp án:

   vtb = 46,34km/h

  Giải thích các bước giải:

   Đổi: 10m/s = 36km/h

  Vận tốc trung bình của xe máy trên cả đoạn đường là:
  ${v_{tb}} = \dfrac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{{s_1} + {v_2}{t_2}}}{{\dfrac{{{s_1}}}{{{v_1}}} + {t_2}}} = \dfrac{{40 + 54.1,5}}{{\dfrac{{40}}{{36}} + 1,5}} = 46,34km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )