Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50km/h.đến B người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với văn tốc 40km/h . biết thời gian tổng cộng hết 2h30 phút. Tín

Question

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50km/h.đến B người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với văn tốc 40km/h . biết thời gian tổng cộng hết 2h30 phút. Tính quãng đường AB=?

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-11-17T07:14:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:15:55+00:00

  Đổi $15ph = 0.25h; 2h30ph = 2.5h$

  Thời gian người đó đi từ A đến B rồi quay về A không kể thời gian nghỉ là:

                $2.5 – 0.25 = 2.25h$

  Gọi thời gian người đó đi từ A đến B là $x (h)(0<x<2.25)$

  Thời gian người đó đi từ B về A là $2.25 – x(h)$

  Quãng đường AB tính theo vận tốc lúc đi là $50x(km)$

  Quãng đường AB tính theo vận tốc lúc về là $40(2.25 – x)(km)$

   Vì quãng đường AB không đổi nên ta có pt:

      $50x = 40(2.25 – x)$

  ⇔$50x = 90 – 40x$

  ⇔$50x + 40x = 90$

  ⇔$90x = 90$

  ⇔$x = 1$ (thỏa mãn điều kiện của ẩn)

  Vậy độ dài quãng đường AB là $50 \times 1 = 50 (km)$

  0
  2021-11-17T07:16:48+00:00

  Đổi: 15’=0,25h

  2h30’=2,5h

  Gọi quãng đường AB là: x (km, x>0)

  →Thời gian đi từ A đến B là: $\frac{x}{50}$ (h)

  Thời gian đi từ B về A là: $\frac{x}{40}$ (h)

  Theo bài, ta có pt:

  $\frac{x}{50}+$ $\frac{x}{40}+0,25=2,5$

  $⇔\frac{4x+5x}{200}=2,25$

  $⇒9x=450$

  $⇔x=50$ (t/m)

  Vậy quãng đường AB dài: $50km$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )