Một xe máy đi từ a lúc 8h20p và đến b lúc 11h,biết v xe máy là 42 km/h,hỏi Qđ ab dài bao nhiêu km?

Question

Một xe máy đi từ a lúc 8h20p và đến b lúc 11h,biết v xe máy là 42 km/h,hỏi Qđ ab dài bao nhiêu km?

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-07-12T10:30:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:31:59+00:00

  Đáp án:

  Xe máy đó đi từ a đến b mất:

      11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

  Đổi 2 giờ 40 phút `= 8/3`giờ

     Quãng đường ab dài là:

       `42 × 8/3 = 112 (km)`

                      Đáp số: `112 km`

   

  0
  2021-07-12T10:32:20+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là:

       `11\ giờ-8\ giờ\ 20\ phút=2\ giờ\ 40\ phút=8/3\ giờ`

  Quãng đường AB dài là:

       `42xx8/3=112(km)`

            Đáp số: `112km`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )