Một xe máy đi từ a lúc 8h20p và đến b lúc 11h,biết v xe máy là 42 km/h,hỏi Qđ ab dài bao nhiêu km?

Question

Một xe máy đi từ a lúc 8h20p và đến b lúc 11h,biết v xe máy là 42 km/h,hỏi Qđ ab dài bao nhiêu km?

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-07-12T10:40:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:41:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

       Thời gian xe máy đi từ A→ B là :

             11 giờ- 8giờ20 phút= 2 giờ 40phút

      Đổi 2 giờ 40 phút= $\frac{8}{3}$ 

       Quãng đường AB dài số km là:

           $\frac{8}{3}$ × 42= 112 (km)

             Đáp số: 112 km 

  0
  2021-07-12T10:41:53+00:00

  Đáp án:

  `112` km 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `11` giờ = `10` giờ `60` phút
  Thời gian xe máy đi hết quãng đường `AB` là:
  `10` giờ `60` phút – `8` giờ `20` phút = `2` giờ `40` phút
  Đổi `2` giờ `40` phút = `2 2/3` giờ
  Độ dài quãng đường `AB` là:
  `42xx2 2/3=112(km)`
  Đáp số:`112` km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )