một xe máy đi từ A với vận tốc 30 km/giờ và sau 3/2 giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc băng 2/5 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy gi

Question

một xe máy đi từ A với vận tốc 30 km/giờ và sau 3/2 giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc băng 2/5 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ mới đi hết quãng đường AB ?

in progress 0
Emery 12 phút 2021-09-07T21:02:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T21:03:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{3}{2}$=1,5 giờ 

  Quãng đường AB dài là :

  30×1,5 = 45 (km)

  Vận tốc xe đạp là :

  30 × $\frac{2}{5}$  = 12( km / giờ)

  Số thời gian đi hết quãng đường AB là :

  45 ÷12 = 3,75 giờ = 3 giờ 45 phút

  Đáp số :

  3 giờ 45 phút

  0
  2021-09-07T21:03:56+00:00

  Đáp án:

  `\text{Quãng đường từ A đến B dài là:}`

        `30 × \frac{3}{2} = 45`(km)

  `\text{Vận tốc của người đi xe đạp là:}`

        `30 × \frac{2}{5} = 12`(km/giờ)

  `\text{Người đi xe đạp đi hết số thời gian là:}`

        `45 : 12 = 3,75`(giờ)

                           Đáp số: 3,75 giờ – 3 giờ 45 phút

  Chúc học tốt!!!

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )