Một xe máy đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc 40km/h.Nhưng khi về người ấy đi với vận tốc 50km/h,nên thời gian về ít hơn thời gian đi 1 giờ.Tính

Question

Một xe máy đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc 40km/h.Nhưng khi về người ấy đi với vận tốc 50km/h,nên thời gian về ít hơn thời gian đi 1 giờ.Tính khoảng cách hai thị xã A và B?
Giúp mk bài này với ạ ????

in progress 0
Piper 1 năm 2021-09-09T19:25:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:27:02+00:00

  Đáp án:

   Gọi khoảng cách hai thị xã A và B là x

  Ta có:

  Thời gian mà người đó đi từ A đến B là: `x/40`

  Thời gian mà người đó đi từ B đến A là:`x/50`

  Từ thời gian về ít hơn thời gian đi 1 giờ nên ta có phương trình:

  `⇔x/40-x/50=1`

  `⇔x(1/40-1/50)=1`

  `⇔x/200=1`

  `⇔x=200`

  Vậy khoảng cách hai thị xã A và B là 200 km

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

  0
  2021-09-09T19:27:24+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Gọi khoảng cách hai thị xã A và B là x(km) ( x > 0)

  Thời gian người đi xe máy từ thị xã A đến thị xã B là `x/40(h)`

  Thời gian người ấy về là : `x/50(h)`

  Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 1 giờ nên ta có phương trình :

  `x/40 – x/50 = 1 <=> (5x)/200-(4x)/200=200/200` $\\$ `=> 5x – 4x = 120 <=> x = 200(TMĐK)`

  Vậy khoảng cách hai thị xã A và B là 200km 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )