một xe máy lên dốc từ A đến B với vận tốc 25 km/ giờ rồi lập tức trở về A bằng ô tô với vận tốc gấp 2 lần xe máy. Biết thời gian cả đi và về là 3 giờ.

Question

một xe máy lên dốc từ A đến B với vận tốc 25 km/ giờ rồi lập tức trở về A bằng ô tô với vận tốc gấp 2 lần xe máy. Biết thời gian cả đi và về là 3 giờ. Tính quãng đường AB

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-09-10T23:59:49+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:01:08+00:00

  Đáp án:

   `50\ km`

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian lên dốc là:

  `3:3×2=2\ (h)`

  Quãng đường AB là:

  `25×2=50\ (km)`

  0
  2021-09-11T00:01:32+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  Vì cùng trên một quãng đường nên vận tốc sẽ tăng gấp 2 lần và thời gian giảm đi 1 nửa

   Thời gian lên dốc là:

  3:3×2=2(giờ)

  Quãng đường AB là:

  25×2=50(km/h)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )