Một xe máy trong 2 h đầu mỗi xe chạy 35km trong 3h sau mỗi h xe chạy 32km trung bình mỗi h xe máy chạy đc bao nhiêu km

Question

Một xe máy trong 2 h đầu mỗi xe chạy 35km trong 3h sau mỗi h xe chạy 32km trung bình mỗi h xe máy chạy đc bao nhiêu km

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-09-02T09:48:09+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:49:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trung bình mỗi giờ xe máy chạy được số km là

  ( 35 x 2 + 32 x 3 ) : ( 2 + 3 ) = 33,2 ( km )

  đáp số : 33,2 km

  0
  2021-09-02T09:50:03+00:00

  Trong 2 giờ đầu, xe máy chạy được số ki-lô-mét là:

     35 x 2 = 70 [ km ]

  Trong 3 giờ sau, xe máy chạy được số ki-lô-mét là:

      32 x 3 = 96 [ km ]

  Trong 5 giờ xe máy chạy được số ki-lô-mét là:

      70 + 96 = 166 [ km ] 

  Trung bình mỗi giờ xe máy chạy được số ki-lô-mét là:

      166 : 5 = 33 , 2 [ km ]

                      Đáp số: 33 , 2 km.

                   Chúc bạn học tốt         

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )