Một xe mô tô chuyển động với vận tốc 24 m/ giây Một xe ô tô chuyển động với vận tốc 60 km/ giờ A(Hỏi xe nào chuyển động nhanh hơn B) Nếu cùng khởi

Question

Một xe mô tô chuyển động với vận tốc 24 m/ giây
Một xe ô tô chuyển động với vận tốc 60 km/ giờ
A(Hỏi xe nào chuyển động nhanh hơn
B) Nếu cùng khởi hành đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 120km thì xe nào đến trước và đến trước bao lâu

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-08-16T04:36:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:37:27+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  a) Xe mô tô đi với vận tốc là : 24.60.60= 86,4 km/h

  b) Xe mô tô đi từ thành phố A đến thành phố B mất số thời gian là : 

  120 : 86,4 =  $\frac{25}{8}$h 

  Xe ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B mất số thời gian là : 

  120 : 60 = 2h = $\frac{16}{8}$h

  ⇒ Xe mô tô đi nhanh hơn xe ô tô số thời gian là :

  $\frac{25}{8}$ – $\frac{16}{8}$= $\frac{9}{8}$h = 67,5 phút

  0
  2021-08-16T04:37:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: $v_1 = 24m/s = \dfrac{\dfrac{24}{1000}km}{\dfrac{1}{3600}h} = 86,4 (km/h)$ 

  Ta có: $v_1 > v_2$ nên xe thứ nhất chuyển động nhanh hơn. 

  b. Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B là: 

      $t_1 = \dfrac{s}{v_1} = \dfrac{120}{86,4} = \dfrac{25}{18} (h)$ = 1h 23,3 phút. 

  Thời gian xe thứ hai đi từ A đến B là: 

    $t_2 = \dfrac{s}{v_2} = \dfrac{120}{60} = 2 (h)$ 

  Vậy xe thứ nhất đến trước xe thứ hai và đến trước một khoảng thời gian: 

     $\Delta t = 2 – \dfrac{25}{18} = \dfrac{11}{18} (h)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )