Một xe mô tô chuyển động với vận tốc 24 m/ giây Và Một xe ô tô chuyển động với vận tốc 60 km/ giờ . A) Hỏi xe nào chuyển động nhanh hơn B) Nếu cùng k

Question

Một xe mô tô chuyển động với vận tốc 24 m/ giây Và Một xe ô tô chuyển động với vận tốc 60 km/ giờ .
A) Hỏi xe nào chuyển động nhanh hơn
B) Nếu cùng khởi hành đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 120km thì xe nào đến trước và đến trước bao lâu

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-16T04:52:30+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:54:27+00:00

  Đáp án:

  a.

  Xe 1 đi nhanh hơn

  \(b.t = 36p40s\)

  Giải thích các bước giải:

  \({v_1} = 24m/s = 86,4km/h\)

  a.

  Vì vận tốc xe 1 lớn hơn nên xe 1 đi nhanh hơn.

  b.

  Thời gian xe 1 đi là:

  \({t_1} = \dfrac{{AB}}{{{v_1}}} = \dfrac{{120}}{{86,4}} = \dfrac{{25}}{{18}}h\)

  Thời gian xe 2 đi là:

  \({t_2} = \dfrac{{AB}}{{{v_2}}} = \dfrac{{120}}{{60}} = 2h\)

  Thời gian xe 1 đến trước xe 2 là:

  \(t = {t_2} – {t_1} = 2 – \dfrac{{25}}{{18}} = \dfrac{{11}}{{18}}h = 36p40s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )