Một xe nặng 120kg chuyển động nhanh dần đều tăng vận tốc từ 72km/h đến 90km/h trong thời gian đó độ biến thiên động năng của xe là

Question

Một xe nặng 120kg chuyển động nhanh dần đều tăng vận tốc từ 72km/h đến 90km/h trong thời gian đó độ biến thiên động năng của xe là

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-20T09:42:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:44:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   72km/h=20m/s

  90km/h=25m/s

  đọ biến thiên động năng = p2-p1= 120.25-120.20=600J

  0
  2021-09-20T09:44:12+00:00

  90km/h=25m/s

  72km/h=20m/s

  ΔWđ=W2-W1

         =1/2.120.25²-1/2. 120. 20²=13500 J

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )