Một xe ô tô đi từ A đến B mất 2 giờ, một xe máy đi từ B về A mất 3 giờ. nếu Hai xe xuất phát cùng một lúc thì sau 45 phút hai xe cách nhau 45 km ( hai

Question

Một xe ô tô đi từ A đến B mất 2 giờ, một xe máy đi từ B về A mất 3 giờ. nếu Hai xe xuất phát cùng một lúc thì sau 45 phút hai xe cách nhau 45 km ( hai xe chưa gặp nhau ).
a) Tính quãng đường AB.
b) Xe ô tô đi từ A lúc 7 đến B lúc 8 giờ 30 phút. Hỏi ô tô phải tăng tốc thêm bao nhiêu km ?

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-06T17:21:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:22:52+00:00

  a)      Đổi 45 phút = 0,75 giờ

     Sau 45 phút xe đi từ A đến B đi được quãng đường là:             

                     0,75 x ( AB : 2 ) = 0,75 x AB : 2 = 0,375 x AB

     Sau 45 phút xe đi từ B về A đi được quãng đường là:

                     0,75 x ( AB : 3 ) = 0,75 x AB : 3 = 0,25 x AB

  Theo bài ra ta có:      0,375 x AB + 0,25 x AB + 45 = AB

                            →     0,625 x AB +45 = AB

                            →     45 = 0,375 x AB

                            →     AB = 120 m

                  Vậy quãng đường AB dài 120 km

  b)         Đổi 8 giờ 30 phút = 8,5 giờ

    Thời gian xe A đi từ A đến B ( theo câu b ) là:

             8,5 – 7 = 1,5 giờ

    Vận tốc xe A phải đi ( theo câu b ) là:

             120 : 1,5 = 80 km/h

    Vận tốc xe A đi ( theo câu a ) là:

              120 : 2 = 60 km/h

    Ô tô phải tăng tốc thêm :

               80 – 60 = 20 km/h

                     Đáp số: 20 km/h

  0
  2021-10-06T17:22:56+00:00

  Đáp án:

   

  Oki

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )