Một xe tải chạy từ A đến B lúc 6h. Sau khi chạy đc 2h thì 1 xe con khởi hành từ B về A và gặp xe tải sau 1h 36p\’. Tính thời gian xe con chạy từ B

Question

Một xe tải chạy từ A đến B lúc 6h. Sau khi chạy đc 2h thì 1 xe con khởi hành từ B về A và gặp xe tải sau 1h 36p\’. Tính thời gian xe con chạy từ B về A .
ai làm đc giải giúp mik nha mai mik nộp r

in progress 0
Arianna 2 giờ 2021-10-17T02:26:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T02:27:57+00:00

  Quãng đường còn lại là: 
       1 : 4 =  14 
  Thời gian xe con chạy từ B về A là:
       30 x  14 x 6 = 54 (phút)
                           Đáp số: 54 p

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )