Một xe tải chuyển động với tốc độ không đổi, trong thời gian 30 giây, xe đi được quãng đường dài 450 m. Biết lực kéo của động cơ là 400 N và lực ma sá

Question

Một xe tải chuyển động với tốc độ không đổi, trong thời gian 30 giây, xe đi được quãng đường dài 450 m. Biết lực kéo của động cơ là 400 N và lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường không đáng kể.
a) Tính công của động cơ thực hiện trên quãng đường 450 m.
b) Tính công suất của động cơ.
c) au khi đi quãng đường 450 m trên, xe đi tiếp đoạn đường kế tiếp với tốc
độ không đổi như ban đầu nhưng do đường xấu nên có lực ma sát giữa bánh
xe và mặt đường, lực kéo của động cơ lúc này là 500 N. Tính công suất của
động cơ trên quãng đường này.

in progress 0
Hadley 8 phút 2021-10-12T02:27:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:29:04+00:00

  Đáp án:

   a, A = 180000J

   b, P = 6000W

   c, P’ = 7500W

  Giải thích các bước giải:

  a, Công của động cơ thực hiện trên quãng đường 450 m là:
  \[A = F.s = 400.450 = 180000J\]

  b) Công suất của động cơ là:
  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{180000}}{{30}} = 6000W\]

  c, Công suất của cơ trên đoạn đường này là:
  \[P’ = F.v = 500.\frac{s}{t} = 500.\frac{{450}}{{30}} = 500.15 = 7500W\]

  0
  2021-10-12T02:29:25+00:00

  Đáp án:

   a. Công của động cơ A = F.s = 400.450 = 180 000J

  b. Công suất của động cơ: P = A/t = 180000/30 = 6000W

  c. Công suất của động cơ đoạn sau: P’ = A’/t = F.v = 500.15 = 7500W

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )